Přepis Lotus Notes (LN) aplikací na web

Firemní aplikace, které chcete zpřístupnit uživatelům bez LN klienta, jsou ideálními kandidáty pro přesun na web.

Proč použít Lotus Notes jako platformu pro aplikace s webovým přístupem?

 • Existující data
  Možnost využití existujících dat v databázích LN
 • Využití groupware funkcí
  Workflow procesy, mailové notifikace, zabezpečení, atp.
 • Známé vlastnosti Lotus Domino
  Fulltextové vyhledávání, replikace a další

Proč přepisovat stávající aplikace pro web?

 • Přístup odkudkoliv včetně mobilních zařízení
 • Jednodušší správa klientských stanic
 • Jednodušší proškolení nových zaměstnanců
 • Možná integrace do firemního portálu (do intranetu)
 • Ušetření na IBM (LN) licencích
 • Zpřístupnění aplikací externím uživatelům

V jaké míře lze Lotus Notes aplikace přepsat?

 • Čtení dat

  Pro interní zaměstnance z mobilních zařízení, pro externisty nebo publikace dat na veřejný web

 • Editace dat

  Při migraci většiny uživatelů z LN klientů do web prohlížečů, včetně managementu (např. reporting, schvalovací funkce)

 • Vše na webu

  Při migraci všech uživatelů včetně “power” users i IT oddělení – úplné vyloučení LN klientů

Webové aplikace s XPages

 • Vlastní vzhled aplikací

  Oddělená architektura prezentační a aplikační vrstvy přináší možnosti vlastního designu uživatelského rozhraní.

 • Příjemnější pro uživatele

  Vylepšené vlastnosti a uživatelská přívětivost, zvláště u velkých aplikací.

 • Přínos pro developery

  Moderní kód, který umožňuje rychlejší rozšiřování aplikace a elegantnější programování.

Náhled obrazovky s XPages

logo-xpages
XPages je webová a mobilní aplikační nadstavba Lotus Domino vyvinutá společností IBM.

IBM pomocí xPages dohnala náskok, kterou vůči ní v posledních letech získaly Java/.NET aplikační servery.

Otočil se historický rozdíl ve funkcích, které nabízí plný LN klient a které poskytuje web rozhraní LD. Web dnes již nabízí více funkcí a ceny vývoje/přepisu aplikací se téměř vyrovnaly.

Architektura aplikace

V případě, že zákazník má vlastní programátory Lotus Notes, je možná i tato varianta:

 • LN aplikace je ve správě zákazníka (a to včetně programování úprav pro LN klienta)
 • CubeTeam je zodpovědný za prezentační vrstvu na webu

O aplikační logiku (např. funkce “schval objednávku”) se v tomto případě plně stará zákazník a CubeTeam řeší pouze funkce pro web – web prostředí mohou používat jiní uživatelé s potřebou jiných funkcí (např. “odešli objednávku ke schválení”). Web server na obrázku může být samozřejmě fyzicky stejný jako Domino server nebo jiný v DMZ pro potřebu přístupu externistů.

 • Data ve správě klienta
 • Aplikační logika
 • Prezentační vrstva v LN
 • Webová prezentační vrstva
 • Aplikační logika na front-edu