O aplikaci

GLORIA je přehledný a uživatelsky velice přátelský software pro pojišťovací makléře a agenty. Nevyžaduje vlastního správce IT ani žádné investice do hardware. Je provozován na zabezpečeném serveru a uživatelé k němu přistupují přes internetový prohlížeč.

Zavedení software GLORIA sestává z několika kroků: seznámení s prostředím aplikace, nastavení individuálních parametrů uživatele (např. produkty a jejich provize, kariérní úrovně, provizní a superprovizní stupně, atp.), zaškolení uživatelů. Volitelným (a placeným) krokem je import historických dat.

Klíčové funkce

 • Aplikace GLORIA je CRM systém pro makléřskou společnost jakékoliv velikosti
 • Základem je zjednodušená personální agenda (osobní údaje, evidence např. výpisu z obchodního rejstříku makléře, sledování stavu rezervního konta, atp.) s možností tvorby organizační struktury
 • Tvorba pojistných, investičních, úvěrových, energetických smluv a smluv stavebního spoření s možností vložení skenů smluv a souvisejících dokumentů
 • Podrobná evidence klientů včetně vazeb na rodinné příslušníky. Sledování narozenin, svátků a plánování schůzek s klienty. Možnost exportu předpisu úhrad ke všem smlouvám v rámci rodiny. Historie smluv klienta
 • Předdefinované číselníky produktů, bank a pojišťoven (včetně čísel účtů), získatelských, následných a manažerských provizí
 • Automatické generování nároků na provize
 • Možnost vkládat data z provizních listin od bank a pojišťoven a kontrolovat stav proplacení smluv
 • Tvorba výplatnic pro poradce a manažery dle zvoleného období. Zahrnuje nejen získatelské a následné provize, ale i superprovize (manažerské provize)
 • Generování výkazů pro ČNB
 • Manažerské výstupy typu sestava produkce, sestava smluv, sestava výplatnic, aj.
 • Aktualizovaný a přehledný zdroj informací z bank a pojišťoven na jednom místě
 • Prostor pro publikaci vnitrofiremních dokumentů (vlastních smluv, předpisů, směrnic, pokynů, aj.)
 • Vyhledávání v datech a to včetně obsahu příloh Podpora uživatelů formou emailového HelpDesku
 • Import historických dat (množství dat nemá vliv na výši paušálu)

Chcete více informací ke Glorii? Zašlete nám Váš email a my se obratem ozveme.

Leták ke stažení (s podrobnostmi o jednotlivých verzích) najdete zde

Screen Shot 2013-04-03 at 8.39.08